Description: image003.jpg

               https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M54a5e097e003dbfa6924f10e3a572105H0&w=300&h=133&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

Welkom op de website van

Jeugdhengelclub MAOR vzw Bonheiden

contact: info@maor.be

 

 

Home

Wat

Wie

Waar

Kalender

Archief

Info

Links

 

 

 

 

MAOR vzw, geregistreerd met ondernemingsnummer BE0 505 848 466, werken onder volgende statuten; is een officieel erkende sportclub voor de jeugd, aangesloten bij de federatie Sportvisserij Vlaanderen & BLOSO, met als doel de recreatieve & competitieve hengelsport te promoten en de jeugd te voorzien van de noodzakelijke opleiding en begeleiding in verband met techniek, ethiek en respectvolle omgang met de natuur.

 

Alle leden zijn op hun beurt aangesloten bij de overkoepelende verenigingen waardoor ze beschikken over een verzekering en gesponsorde basispaketten om de kostprijs zeer democratisch te houden.

De activiteiten van de club, zowel op eigen vijver als op verplaatsing op privé dan wel openbare wateren, worden te allen tijde begeleid door erkende, BLOSO Initiator gediplomeerde monitoren.

 

Tenslotte werkt de club zeer nauw samen met de locale besturen, i.h.b. de gemeeentelijke sportraad, voor de promotie en administratieve/logistieke steun & organisatie van de evenementen.

[sportdienst Berentrode: tel 015/502880 of www.bonheiden.be]

 

Het lidgeld voor 2016 bedraagt 30€.

Er kan gestort worden op Bankrekening: BE74 3634-8892-5207 of betaald op de eerste woensdagnamiddag bij de opening van het seizoen (zie kalender)

Jongeren die via de Sportkampen Berentrode kennis maken met het hengelen, krijgen een gratis proeflidmaatschap voor het lopend kalenderjaar.

Bijhorende verzekering en abonnement op het Hengelblad wordt geregeld via VVHV-JEUGD.

 

Een MAOR-clublid:

- mag elke woensdagnamiddag van 13h30 tot 17h00 hengelen op onze visrijke vijver

- onder leiding van onze Bloso-VTS initiators

- ontvangt om de 2 maand het VVHV “Hengelblad”

- heeft een verzekering VVHV tijdens het hengelen

- mag gebruik maken van ons clubmateriaal: zitkisten, lijnen, lokaas, schepnetten, paraplu’s, voederkorrels en aas.

- kan deelnemen aan extra MAOR activiteiten, bv visuitzetting, sportmaand, etc

- mag NIET op eigen houtje gaan hengelen op onze vijver als er geen activiteiten of begeleiding voorzien zijn !!

 

Vermits het een jeugd hengelclub is, is het niet de bedoeling dat de nonkel, bompa, e.d. mee komen hengelen, maar wel dat de regels van de verzekering gevolgd worden, maw. enkel begeleid vissen als er gecertifieerde monitoren aanwezig zijn (= woensdag namiddag).

Die ouders die zich geroepen voelen om ook een Bloso Initiator Certificatie te gaan halen aan de VTS (scholing + examen mbt didactiek & technische vakken), kunnen hun kind altijd officieel begeleiden in clubverband en mogen komen wanneer het hen zelf past.

Te allen tijde moeten de onderwezen hengelwijzen, ethiek, weidelijkheid en omgang met de natuur gerespecteerd worden, ihb. het NO KILL principe, weerhaak-loos hengelen en de minutieuze toepassing van het opbreken en herplaatsen van de anti-aalscholver bedrading.

 

De vijver is relatief ondiep en qua visbestand is het zo dat er een zeer gevarieerd soorten spectrum aanwezig is van relatief jonge aard (lees geen grote dikke vissen), specifiek bedoeld om de jeugd te laten vissen vangen zonder al te lange wachttijden of al teveel schade aan materiaal.

Aldus worden ze gemotiveerd gehouden en kan er een zekere mate van routine bijgebracht & opgebouwd worden.

Dit visbestand is perfect vangbaar zonder gebruik van lokaas/voeder e.d. en aldus wordt de biologische impact van deze middelen beperkt, wat de stabiliteit v/h water bijzonder ten goede komt.

De club, gelegen in natuurgebied, heeft verder ook geen specifieke infrastructuur om het water te regelen in functie van zware biologische belasting tgv wedstrijden e.d.

 

Sport Kampen:

-          starterset bestaande uit 5m hengel, lijntje, lokvoer, emmer, onthaker, documentatie.

-          Beginners : 5-daagse initiatie op de eigen vijver in theorie, ethiek & milieu, praktijk totdat de deelnemers min of meer zelfstandig een wedstrijdje kunnen vissen op vrijdag

-          Gevorderden:  5-daagse vervollediging van theorie & praktijk,

plus nieuwe technieken (feeder, carp, match, 9m, roofvis),

dit op diverse wateren (w.o. kanaal, rivier, andere vijverbiotopen)

en op specifieke vissoorten (grote karper, brasem, voorn, steur, roofvis)

 

Vergunningen :

 

Daar we met de club ook naar andere waters zowel privé als openbaar trekken, is het nodig om op het postkantoor een visverlof te gaan halen om in orde te zijn met de wetgever.

Voor het Vlaamse gewest kan u dit gratis afhalen (mits voorlegging van uw paspoort), cfr. :

Art. 36. in artikel 9 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, vervangen bij decreet van 19 december 2003, wordt 1° vervangen door wat volgt:
1° Het visverlof waarmee kinderen beneden de volle veertien jaar en niet vergezeld van hun vader, moeder of voogd, alle dagen met één hengel mogen vissen, is gratis. Dat visverlof wordt het jeugdvisverlof genoemd. Als dat jeugdvisverlof afgegeven wordt tijdens het jaar waarin een kind veertien jaar oud wordt, blijft het geldig tot het einde van dat jaar. De op basis van het jeugdvisverlof gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig vrijgelaten worden in het water van herkomst.

 

brochure reglement openbaar water 2016

 

 

 

 

Hosted by IGMC bvba